O nas 1945 - 1989

Firma "Sebastian Waschka & Söhne" została zlikwidowana w latach 1946-1948, w ramach powojennych zmian ustrojowych  (deportacja obywateli niemieckich i austriackich z Oder, wprowadzenia systemu komunistycznego i znacjonalizowania przemysłu).

W roku 1945 obiekt zakładu był częściowo wykorzystywany, jako mieszkania dla obywateli Oder. Decyzją z roku 1946 nastąpiła konfiskata całego majątku firmy Waschka. Powodem konfiskaty było to, że właścicielami są osoby narodowości niemieckiej. W roku 1947 nastąpiła zmiana nazwy firmy z dotychczasowej "Sebastian Waschka & Söhne" na nową "Sebastian Waschka i synowie".

Poza tym do zarządzenia zakładem Waschka od roku 1948 został upoważniony Przemysł Odzieżowy - przedsiębiorstwo państwowe Prostějov. Firma MEVA, Ostrawa w roku 1949 zainteresowała się możliwością przeniesienia do obiektu zakładu. W roku 1950 został złożony wniosek o przydzielenie zakładu "Sebastian Waschka i synowie" przedsiębiorstwu państwowemu Przemysł Odzieżowy Prostějov.

W latach 1952 - 1992 obiekty dawnego zakładu Waschka były wykorzystywane, jako hurtownia odzieży zakładu Przemysł Odzieżowy - przedsiębiorstwo państwowe Prostějov, później Odzież Ołomuniec. Nowy użytkownik obiektu, nie zajmował się zbytnio modernizacją i remontami. Wspomnieć należy tylko jeden większy remont, który miał miejsce w latach 70, kiedy to naprawiono dach, centralne ogrzewanie i dziedziniec.

Na początku lat 80 uznano, że z powodu dewastacji obiektu i jego zdemolowania na miejscu hal produkcyjnych należy wybudować aluminiowe hale magazynowe.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČ: 60792825; NIP: CZ60792825; zarejestrowane w RH przy Sądzie okręgowym w Ostrawie, odd. B kładka 987


Aktualności

PF 2023
15.12.2022

Szęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.


Zimowy urlop ogólnozakładowy 2022/2023
01.12.2022

w okresie od 16.12.2022 do 08.01.2023.
Ostatnim dniem przyjmowania...


Taśma samoprzylepna PCV!
21.09.2022

Rozszerzamy naszą ofertę AKCESORIA do przewodów KLIMAFLEX SB o...


Szybki kontakt

Milada Turská marketing specialist

+420 556 312 434 +420 602 287 013

Created 2023 by Railsformers s.r.o. | Protection of privacy | Ustaw ciasteczka